Tata kontra tata

Ojczym, prezenter radiowy Brad Whitaker, usiłuje zdobyć miłość pasierbów, tak by wołali na niego „tata”.

Read More