Narodziny narodu (2016)

Historia niewolnika Nat Turnera, wykształconego kaznodziei, który organizuje powstanie w czasie wojny secesyjnej.

Read More