Pozostać żywym

Tony Manero dostaje angaż w broadwayowskim musicalu. Skoncentrowany na własnej karierze nie widzi, że traci ukochaną.

Read More